Quy trình chế tạo Khuôn mẫu nhựa

Quy trình chế tạo Khuôn mẫu nhựa

Quy trình chế tạo Khuôn mẫu nhựa

Thiết kế Khuôn mẫu

Trước khi tiến hành làm Khuôn nhựa, khách hàng và nhà sản xuất cần bàn bạc về ý tưởng. Sau đó bên thiết kế phác thảo hình dáng sản phẩm cần tạo Khuôn ép phun nhựa. Để tạo ra những sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao về hình dáng, kích thước, Khuôn ép phun nhựa phải có cơ cấu hợp lý. https://vilapec.com/8-yeu-to-quyet-dinh-chat-luong-khuon-ep-nhua.html Khuôn ép phải được thiết kế cẩn thận để thao tác lấy sản phẩm được dễ dàng, đạt năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như tuổi thọ của Khuôn mẫu. Vì vậy, thiết kế Khuôn mẫu (Khuôn mẫu nhựa) là quy trình quan trọng quyết định chất lượng Khuôn và sản phẩm.

Trên thực tế quy trình thiết kế Khuôn ép nhựa bao gồm các bước sau:

Nhận bản vẽ (giấy hoặc file: 2D, 3D) –> Layout kết cấu Khuôn nhựa –> Thuyết minh phương án –> Xử lý sản phẩm –> Tách Khuôn ra các thành phần — > Xử lý lõi Khuôn ép phun nhựa –> Tạo bản vẽ lắp ráp của Khuôn nhựa –> Tạo bản vẽ chi tiết –> Thiết kế và chế tạo bản vẽ điện cực dùng EDM –> Duyệt –> Kiểm tra bản vẽ –> Phát hành bản vẽ –> Xuất file.

Bí mật về cấu tạo và quy trình chế tạo Khuôn ép nhựa

Cấu tạo của Khuôn mẫu nhựa.

Cấu tạo của Khuôn phụ thuộc vào từng loại Khuôn mẫu. Ở đây, tác giả chỉ trình bày cấu tạo của Khuôn mẫu 2 tấm là loại Khuôn nhựa có cấu tạo đơn giản nhất.

Chi tiết số 1: tấm đế cố định để gá Khuôn ép nhựa vào tấm láp cố định của máy ép nhựa.

Chi tiết số 2: Tấm cối hay tấm vỏ cố định để tạo hình lòng Khuôn ép nhựa.

Chi tiết số 3: khuôn ép nhựa Tấm lõi hay tấm vỏ di động để tạo hình lõi Khuôn mẫu nhựa.

Chi tiết số 4: Chân Khuôn nhựa để tạo khoảng cách để tấm 5,6 di chuyển để đẩy sản phẩm ra khỏi lõi Khuôn nhựa.

Chi tiết số 5: Tấm đẩy: đẩy hệ thống chốt đẩy để lấy sản phẩm.

Chi tiết số 6: Tấm giữ đẩy để giữ hệ thống chốt đẩy và lò xo cùng với tấm đẩy.

Chi tiết số 7: tấm đế di động để gá Khuôn vào tấm láp di động của máy ép nhựa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *